Berggren, Kalle. 2018. ”Vem är Teori? Ett Normkritiskt Pedagogiskt Perspektiv På Sociologisk Teori”. Sociologisk Forskning 55 (1):75-91. https://doi.org/10.37062/sf.55.18180.