Udehn, Lars. 2018. ”Kommentarer till ’Vem är teori?’”. Sociologisk Forskning 55 (1):93-97. https://doi.org/10.37062/sf.55.18181.