Dahlstedt, Magnus, Barzoo Eliassi, och Lisa Salmonsson. 2017. ”Medborgarskap Och tillhörighet I Migrationens Tid – Inledande Reflektioner”. Sociologisk Forskning 54 (1-2):5-10. https://doi.org/10.37062/sf.54.18202.