Dahlstedt, Magnus, Andreas Fejes, Maria Olson, Lina Rahm, och Fredrik Sandberg. 2017. ”Medborgarskapandets Paradoxer: Medborgarskapspositioneringar I berättelser Om tillhörighet I Migrationens Tid”. Sociologisk Forskning 54 (1-2):31-50. https://doi.org/10.37062/sf.54.18204.