Holmberg, Tora, och Glenn Sjöstrand. 2017. ”Sociologförbundet Har Ordet: Sociologförbundets Arbete Med ämnes- Gymnasielärarutbildningen”. Sociologisk Forskning 54 (1-2):133-34. https://doi.org/10.37062/sf.54.18209.