Johansson, Sara, och Markus Arvidson. 2016. ”Att bekämpa Det Onda Eller främja Det Goda: Fyra Verksamhetsperspektiv På Individer I våldsbejakandemiljöer Samt Preventionsarbete Runt Dessa”. Sociologisk Forskning 53 (4):345-70. https://doi.org/10.37062/sf.53.18269.