Börjesson, Mikael. 2016. ”Sociala Kartor över Utbildningslandskapet: Installationsföreläsning, Professuren I Utbildningssociologi Vid Uppsala Universitet, 11 November 2015”. Sociologisk Forskning 53 (4):421-37. https://doi.org/10.37062/sf.53.18272.