Aspers, Patrik. 2015. ”MINNESORD: Att Leva Livet I Livets sfärer Hans L. Zetterberg 1927–2014”. Sociologisk Forskning 52 (1):85-87. https://doi.org/10.37062/sf.52.18281.