Sandén, Ulrika, Hans Thulesius, och Lars Harryson. 2015. ”Nuets förnöjsamhet: En Grundad Teori Om Livsval Och överlevnadsstrategier”. Sociologisk Forskning 52 (3):235-56. https://doi.org/10.37062/sf.52.18292.