Andersson Cederholm, Erika, och Carina Sjöholm. 2014. ”Att Leva Och sälja Sin dröm: Livsstilsföretagaren Mellan Familjeliv, Marknadoch Politisk Retorik”. Sociologisk Forskning 51 (2):137-56. https://doi.org/10.37062/sf.51.18312.