Willander, Erika. 2013. ”’Jag Tror På något’: Konstruktioner Av Tro Och Tilltro”. Sociologisk Forskning 50 (2):117-38. https://doi.org/10.37062/sf.50.18374.