Ring, Magnus. 2011. ”Sociologförbundet Har Ordet: En Kort lägesrapport från Sociologförbundets kassör”. Sociologisk Forskning 48 (3):119-19. https://doi.org/10.37062/sf.48.18437.