Berg, Lars-Erik. 2010. ”Att Inte spänna kärran framför hästen: Precisering Av Meads ’rollövertagande’”. Sociologisk Forskning 47 (2):5-23. https://doi.org/10.37062/sf.47.18454.