Dahlstedt, Magnus. 2010. ”Hårda Nypor för Ett Mjukt samhälle? Om Medialisering Och Rasifiering I Utspelspolitikens Sverige”. Sociologisk Forskning 47 (3):35-56. https://doi.org/10.37062/sf.47.18461.