Nordvall, Henrik. 2010. ”Publikdragande Namn Eller Aktivistermed Drag I? Om Symboliskt Kapital Som Maktresurs I Den Globala rättviserörelsens Lokala Organiseringsarbete”. Sociologisk Forskning 47 (3):73-97. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18464.