Parker, Vanessa, Liselotte Lööf, och Ingemar Kåreholt. 2010. ”After Work: En Longitudinell Studie I arbetsmiljöns långsiktiga Inverkan På Sambandet Mellan Socioekonomisk Position Och äldres ohälsa”. Sociologisk Forskning 47 (4):5-30. https://doi.org/10.37062/sf.47.18470.