Burawoy, Michael. 2010. ”Sociologförbundet Har Ordet: Utmaningar för Den Globala Sociologin – från Göteborg till Yokohama”. Sociologisk Forskning 47 (4):64-68. https://doi.org/10.37062/sf.47.18474.