Svallfors, Stefan. 1999. ”Välfärdsregimer Och välfärdsopinioner: En jämförelse Mellan åtta västländer”. Sociologisk Forskning 36 (1):93-119. https://doi.org/10.37062/sf.36.18479.