Hetzler, Antoinette. 1999. ”Att Begå samhällsförändring: Välfärdsstatens Sociologi Och Dess Sociologer”. Sociologisk Forskning 36 (1):141-54. https://doi.org/10.37062/sf.36.18481.