Lidskog, Rolf. 1999. ”Mot En gränslös Demokrati? Politiska Responser På Globala miljöhot”. Sociologisk Forskning 36 (4):40-75. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18498.