Dahlström, Edmund. 1999. ”Manuel Castells Tankar Om informationsåldern”. Sociologisk Forskning 36 (4):114-24. https://doi.org/10.37062/sf.36.18500.