Anttila, Sten T. 1998. ”Att förhålla Sig till Tidigare Forskning: Ett Argumentationsanalytiskt Perspektiv”. Sociologisk Forskning 35 (1):31-55. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18503.