Lidskog, Rolf. 1995. ”Sociologins Objekt Eller Politikens Begrepp? Reflektioner Kring Begreppet ’civilt samhälle’”. Sociologisk Forskning 32 (1):31-55. https://doi.org/10.37062/sf.32.18579.