Carleheden, Mikael. 1994. ”Alternativ Eller Rekonstruktion: Om Habermas Kritik Av Marx”. Sociologisk Forskning 31 (3):79-91. https://doi.org/10.37062/sf.31.18619.