Zetterberg, Hans. 2019. ”Om Columbia-Sociologin”. Sociologisk Forskning 55 (4), 489-503. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18784.