Berg, Lars-Erik. 2019. ”Vad Vi bör Minnas Och förvalta Efter Johan Asplund”. Sociologisk Forskning 55 (4). https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18786.