Ekerwald, Hedvig. 2009. ”Redaktören Har Ordet: Sociologernas relationsväv”. Sociologisk Forskning 46 (1):3-4. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19195.