Ekerwald, Hedvig. 2009. ”Redaktören Har Ordet: Sociologisk Forskning, Web of Science Och Sociological Abstracts”. Sociologisk Forskning 46 (3):3-4. https://doi.org/10.37062/sf.46.19209.