Stenberg, Sten-Åke, och Lars Brännström. 2009. ”Arbetslöshet Som En Icke önskvärd Konsekvens Av Socialbidrag: Resultat från En Tidsserieanalys På Befolkningsnivå I Sverige 1946–1990”. Sociologisk Forskning 46 (4):29-45. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19219.