Aspers, Patrik. 2009. ”Sociologförbundet Har Ordet”. Sociologisk Forskning 46 (4):77-79. https://doi.org/10.37062/sf.46.19223.