Heikkinen, Satu, och Clary Krekula. 2008. ”Ålderism – Ett Fruktbart Begrepp?”. Sociologisk Forskning 45 (2):18-34. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19233.