Jacobsson, Kerstin. 2008. ”Vår bästa Tid är Nu? Om Tidsuppfattning Och Politisk självförståelse”. Sociologisk Forskning 45 (4):74-95. https://doi.org/10.37062/sf.45.19255.