Wide, Sverre. 2007. ”Sociologi Som Erotik”. Sociologisk Forskning 44 (2):80-86. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19272.