Knutagård, Marcus, och Marie Nordfeldt. 2007. ”Natthärbärget Som Vandrande lösning”. Sociologisk Forskning 44 (4):30-57. https://doi.org/10.37062/sf.44.19284.