Persson, Magnus. 2006. ”Sociologförbundets årsmöte 2006: ’Staden Och Östeuropa’”. Sociologisk Forskning 43 (1):77-78. https://doi.org/10.37062/sf.43.19296.