Carlsson, Bo. 2005. ”Idrottens Normativa förändringsprocesser”. Sociologisk Forskning 42 (1):11-16. https://doi.org/10.37062/sf.42.19325.