Engdahl, Emma. 2005. ”Klarläggande”. Sociologisk Forskning 42 (2):66-67. https://doi.org/10.37062/sf.42.19336.