Livholts, Mona. 2004. ”Det tänkande-Skrivande Subjektet: Om Minnesarbete Som Vetenskapligt arbetssätt Och Politisk Handling”. Sociologisk Forskning 41 (2):23-30. https://doi.org/10.37062/sf.41.19367.