Estrada, Felipe, Sven-Åke Lindgren, och Malin Åkerström. 2004. ”Sociologin Som försvann - En Uppvisning Av Missvisande Urval”. Sociologisk Forskning 41 (2):31-37. https://doi.org/10.37062/sf.41.19368.