Hydén, Håkan. 2002. ”Om Att förstå En Handling - från Kausalanalys till Normanalys”. Sociologisk Forskning 39 (3-4):10-31. https://doi.org/10.37062/sf.39.19439.