Montanari, Ingalill. 2001. ”Tid för Arbete Och Arbetstider: En jämförande Studie Av Gifta Kvinnors förvärvsarbete”. Sociologisk Forskning 38 (1):6-31. https://doi.org/10.37062/sf.38.19446.