Sjöstrand, Glenn. 2001. ”Gåvoekonomin I Det Modema samhället”. Sociologisk Forskning 38 (2):44-66. https://doi.org/10.37062/sf.38.19454.