Agevall, Ola. 2001. ”Max Webers <em>Freiburger Antrittsrede< Em>: Om Migrationsprocesser, Social urbäddning Och Social förändring”. Sociologisk Forskning 38 (3-4):148-77. https://doi.org/10.37062/sf.38.19462.