Eriksson, Erik. 2019. ”Den Egna Erfarenhetens Marknad: Om Brukarinflytandearbete Och Kommodifieringen Av Individers Erfarenhet Av Psykisk ohälsa”. Sociologisk Forskning 56 (2):85-109. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19749.