Jacobsson, Katarina. 2019. ”Dags för Redaktionsbyte”. Sociologisk Forskning 56 (2):191. https://doi.org/10.37062/sf.56.19757.