Andersson, Janicke. 2020. ”Att förhålla Sig till ändligheten I Livet Och Strategier för ’framgångsrikt döende’”. Sociologisk Forskning 57 (3–4):271–287. https://doi.org/10.37062/sf.57.20328.