Sohl, Lena, och Magnus Wennerhag. 2020. ”De tillträdande redaktörerna Har Ordet”. Sociologisk Forskning 57 (1):5–6. https://doi.org/10.37062/sf.57.21538.