Danielsson, Erna, Fredrik Liljeros, Shai Mulinari, Linda Soneryd, och Sociologisk Forskning. 2020. ”Sociologiska Perspektiv På Coronakrisen: Fyra Sociologer Om samhällets Reaktion På Covid-19”. Sociologisk Forskning 57 (1):67–76. https://doi.org/10.37062/sf.57.21539.