Ehrström, Peter, och Magnus Dahlstedt. 2020. ”Mitt Namn är Shaft: En populärkulturell Ikon I Tre Olika Skepnader”. Sociologisk Forskning 57 (3–4):313–335. https://doi.org/10.37062/sf.57.21668.