Ståhl, Christian. 2020. ”En Stum värld? Om Resonans, Social Responsivitet Och utbrändhet”. Sociologisk Forskning 57 (3–4):227–247. https://doi.org/10.37062/sf.57.21831.